logolpt fri_logo

2006

Journal Papers

  • Bogdan Kronovšek, Dejan Lavbič, Marjan Krisper (2006) ’Mobilnost pri agentno usmerjenem razvoju programske opreme’, Uporabna informatika (Ljubljana), letnik 14 št. 4, str. 182-195

  • Dejan Lavbič, Marko Bajec, Marjan Krisper (2006) ’Pravila na semantičnem spletu’, Elektrotehniški vestnik, letnik 73 št. 5, str. 249-254 [pdf]

  • Aljaž Zrnec, Marko Bajec, Marjan Krisper (2006) ’Pristop in programska podpora za prilagajanje procesa razvoja informacijskega sistema’, Uporabna informatika (Ljubljana), letnik 14 št. 1, str. 75-80

Conference Papers

  • Štefan Furlan, Marjan Krisper, Rok Rupnik (2006) ’Generičen pristop k hibridizaciji inteligentnih sistemov’, V partnerstvu z informatiko do poslovne odličnosti : zbornik posvetovanja - Dnevi slovenske informatike, Slovensko društvo Informatika, str. 1-6

  • Štefan Furlan, Uroš Jurglič (2006) ’Hibridno pozicioniranje’, V partnerstvu z informatiko do poslovne odličnosti : zbornik posvetovanja - Dnevi slovenske informatike, Slovensko društvo Informatika, str. 1-6

  • Dejan Lavbič, Viljan Mahnič (2006) ’Intelligent agent aided use of unstructured information in decision support’, Zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006, , str. 1-5

  • Aljaž Zrnec, Marko Bajec, Marjan Krisper (2006) ’Pristop in programska podpora za prilagajanje procesa razvoja IS’, V partnerstvu z informatiko do poslovne odličnosti : zbornik posvetovanja - Dnevi slovenske informatike, Slovensko društvo Informatika, str. 1-6

  • Dejan Lavbič, Marjan Krisper (2006) ’Semantične spletne storitve’, V partnerstvu z informatiko do poslovne odličnosti : zbornik posvetovanja - Dnevi slovenske informatike, Slovensko društvo Informatika, str. 1-7

  • Damjan Vavpotič, Marko Bajec, Marjan Krisper (2006) ’Sprejemanje in vpeljevanje metodologij razvoja programske opreme’, V partnerstvu z informatiko do poslovne odličnosti : zbornik posvetovanja - Dnevi slovenske informatike, Slovensko društvo Informatika, str. 1-6

  • Marko Bajec (2006) ’Uporaba modela COBIT za celovit pregled IT postopkov v okviru strateškega načrtovanja informatike’, Zbornik referatov, Slovenski inštitut za revizijo, str. 223-236