logolpt fri_logo

2007

Journal Papers

  • Marko Bajec, Simon Vidmar, Štefan Furlan (2007) ’Odkrivanje goljufij v zdravstvu’, Bilt.-ekon. organ. inform. zdrav., letnik 23 izredna št., str. 5

  • Marko Bajec, Damjan Vavpotič, Marjan Krisper (2007) ’Practice-driven approach for creating project-specific software development methods’, Inf. softw. technol., letnik 49 št. 4, str. 345-365 [pdf]

Conference Papers

  • Dejan Lavbič, Rok Rupnik, Marko Bajec, Marjan Krisper (2007) ’Agent oriented approach for integration of BI systems’, ITI 2007 : proceedings of the ITI 2007 29th International Conference on Information Technology Interfaces, University Computing Centre, str. 133-138

  • Giovanni Godena, Janez Tancek, Igor Steiner, David Čuk, Lovro Šubelj, Jože Grilj, Peter Kosin (2007) ’LiteBatch: orodje za vodenje šaržnih procesov na PLK platformi’, Zbornik pete konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, Društvo avtomatikov Slovenije, str. 51-56

  • Aljaž Zrnec, Marko Bajec, Marjan Krisper (2007) ’Pristop za prilagajanje procesa razvoja programske opreme potrebam konkretnih projektov’, Zbornik Šestnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2007, IEEE Region 8 - Slovenska sekcija IEEE, str. 23-26

  • Marko Bajec, Damjan Vavpotič, Štefan Furlan, Marjan Krisper (2007) ’Software process improvement based on the method engineering principles’, Situational method engineering : fundamentals and experiences : proceedings of the IFIP WG 8.1 Working Conference, Springer, str. 283-297

  • Boštjan Žvanut, Marko Bajec (2007) ’The adoption of method engineering principles for the creation of organization specific IT processes’, Poster proceedings of the IFIP WG8.1 Working Conference on Situational Method Engineering - Fundamentals and Experiences (ME07), Department of Information and Computing Sciences, str. 34-46

  • Boštjan Žvanut, Marko Bajec, Marjan Krisper (2007) ’The predefined approach for IT process construction’, Information management in modern organizations : trends & challenges : proceedings of the 9th International Business Information Management Conference, International Business Information Management Association, str. 618-624