logolpt fri_logo

2008

Journal Papers

  • Marko Bajec, Damjan Vavpotič (2008) ’A framework and tool-support for reengineering software development methods’, Informatica (Vilnius), letnik 19 št. 3, str. 321-344 [pdf]

  • Marko Bajec, Štefan Furlan (2008) ’Admiral - računalno rješenje za otkrivanje, sprječavanje i rješavanje prijevara’, Osiguranje, letnik 49 št. 11, str. 42-48

  • Dejan Lavbič, Matjaž Gams (2008) ’Agenti ali samo še en objektno usmerjen pristop?’, Uporabna informatika (Ljubljana), letnik 16 št. 3, str. 162-170 [pdf]

  • Štefan Furlan, Marko Bajec (2008) ’Celovita računalniška podpora boju proti goljufijam v zdravstvenem zavarovanju’, Bilt.-ekon. organ. inform. zdrav., letnik 24 izredna št., str. 31

  • Štefan Furlan, Marko Bajec (2008) ’Holistic approach to fraud management in health insurance’, J. inf. organ. sci., letnik 32 št. 2, str. 99-114

  • Marko Bajec, Štefan Furlan, Simon Vidmar (2008) ’Odkrivanje goljufij v sistemih zdravstvenega zavarovanja’, Bilt.-ekon. organ. inform. zdrav., letnik 24 št. 4, str. 116-125

  • Aljaž Zrnec, Damjan Vavpotič (2008) ’Pristop za prilagajanje procesa razvoja programske opreme’, Elektrotehniški vestnik, letnik 75 št. 1/2, str. 44-49

Conference Papers

  • Tadej Prešeren, Marko Bajec, Boštjan Žvanut (2008) ’Izdelava celovitih IT procesov’, Interoperabilnost kot izziv informatiki - Zbornik prispevkov - Dnevi slovenske informatike 2008 - DSI, Slovensko društvo Informatika, str. 1-14

  • Dejan Lavbič, Marjan Krisper (2008) ’Rapid ontology development model based on business rules management approach for the use in business applications’, ICEIS 2008, INSTICC, str. 24-35

  • Štefan Furlan, Simon Vidmar, Marko Bajec (2008) ’Sistem za odkrivanje goljufij v sistemih zdravstvenega zavarovanja’, Interoperabilnost kot izziv informatiki - Zbornik prispevkov - Dnevi slovenske informatike 2008 - DSI, Slovensko društvo Informatika, str. 1-10