logolpt fri_logo

2009

Journal Papers

 • Damjan Vavpotič, Marko Bajec (2009) ’An approach for concurrent evaluation of technical and social aspects of software development methodologies’, Inf. softw. technol., letnik 51 št. 2, str. 528-545 [pdf]

 • Štefan Furlan, Marko Bajec (2009) ’Celovit pristop k obvladovanuu zavarovalniških goljufij’, Uporabna informatika (Ljubljana), letnik 17 št. 2, str. 72-78

 • Dejan Lavbič, Rok Rupnik (2009) ’Multi-agent system for decision support in enterprises’, J. inf. organ. sci., letnik 33 št. 2, str. 269-284 [pdf]

 • Štefan Furlan, Marko Bajec (2009) ’Praksa slovenskih avtomobilskih zavarovalnic pri razreševanju zavarovalniških goljufij’, Zavarov. horiz., letnik 5 št. 3, str. 29-41

 • Damjan Vavpotič, Aljaž Zrnec (2009) ’Šibko povezane virtualne razvojne skupine kot alternativa tradicionalnim razvojnim skupinam’, Elektrotehniški vestnik, letnik 76 št. 4, str. 182-186

 • Štefan Furlan, Marko Bajec (2009) ’Uporaba sistemov za obvladovanje poslovnih pravil v zdravstvu’, Bilt.-ekon. organ. inform. zdrav., letnik 25 izredna št., str. 19

Conference Papers

 • Damjan Vavpotič, Štefan Furlan, Marko Bajec (2009) ’A method for rapid creation of a virtual software development team’, Information systems development : challenges in practice theory and education, Springer, str. 461-470

 • Štefan Furlan, Marko Bajec (2009) ’Celovit pristop k obvladovanju zavarovalniških goljufij’, Z inteligentnimi sistemi do strateške prednosti : zbornik prispevkov - Dnevi slovenske informatike 2009 - DSI, Slovensko društvo Informatika, str. 1-10

 • Dejan Lavbič (2009) ’Možnosti uporabe ontologij pri arhitekturi e-uprave’, Povežimo informacijske otoke : zbornik konference Informatika v javni upravi, Slovensko društvo Informatika, str. 1-9

 • Lovro Šubelj, Štefan Furlan, Marko Bajec (2009) ’Odkrivanje goljufij na osnovi analize socialnih omrežij’, Z inteligentnimi sistemi do strateške prednosti : zbornik prispevkov - Dnevi slovenske informatike 2009 - DSI, Slovensko društvo Informatika, str 1-10

 • Damjan Vavpotič, Aljaž Zrnec, Marjan Krisper (2009) ’Pristop za razvoj IS v šibko povezanih virtualnih razvojnih skupinah’, Z inteligentnimi sistemi do strateške prednosti : zbornik prispevkov - Dnevi slovenske informatike 2009 - DSI, Slovensko društvo Informatika, str. 1-7