logolpt fri_logo

2011

Journal Papers

 • Lovro Šubelj, Štefan Furlan, Marko Bajec (2011) ’An expert system for detecting automobile insurance fraud using social network analysis’, Expert syst. appl., letnik 38 št. 1, str. 1039-1052 [pdf]

 • Lovro Šubelj, Marko Bajec (2011) ’Community structure of complex software systems : analysis and applications’, Physica A, letnik 390 št. 16, str. 2968-2975 [pdf]

 • Aljaž Zrnec, Dejan Lavbič (2011) ’Comparison of cloud vs. tape backup performance and costs with Oracle database’, J. inf. organ. sci., letnik 35 št. 1, str. 135-142

 • Aljaž Zrnec (2011) ’Data backups in the clouds’, Elektrotehniški vestnik, letnik 78 št. 3, str. 118-122

 • Lovro Šubelj, David Jelenc, Eva Zupančič, Dejan Lavbič, Denis Trček, Marjan Krisper, Marko Bajec (2011) ’Merging data sources based on semantics, contexts and trust’, IPSI BGD Trans. Internet Res., letnik 7 št. 1, str. 18-30 [pdf]

 • Štefan Furlan, Olegas Vasilecas, Marko Bajec (2011) ’Method for selection of motor insurance fraud management system components based on business performance’, Technol. econ. dev. econ. (Spausd.), letnik 17 št. 3, str. 567-593

 • Lovro Šubelj, Marko Bajec (2011) ’Robust network community detection using balanced propagation’, Eur. phys. j. - B Cond. matter phys., letnik 81 št. 3, str. 353-362 [pdf]

 • Aljaž Zrnec (2011) ’Software engineering in the cloud for reducing the application time-to-market’, Elektrotehniški vestnik, letnik 78 št. 3, str. 123-127

 • Lovro Šubelj, Marko Bajec (2011) ’Unfolding communities in large complex networks : combining defensive and offensive label propagation for core extraction’, Phys. rev. E Stat. nonlinear soft matter phys., letnik 83 št. 3, str. 1-12 [pdf]

 • Bojan Klemenc, Peter Ciuha, Lovro Šubelj, Marko Bajec (2011) ’Visual and aural : visualization of harmony in music with colour’, IPSI BGD Trans. Internet Res., letnik 7 št. 1, str. 48-53

Conference Papers

 • Lovro Šubelj, Marko Bajec (2011) 'Generalized network community detection', NEMO'11, str. 66-84

 • Marko Bajec, Dejan Lavbič, Tomaž Vidonja, Andrej Kos (2011) ’OCCAPI - odprta inteligentna komunikacijska platforma’, Informatika v luči reforme javne uprave : zbornik konference Informatika v javni upravi 2011, Slovensko društvo Informatika, str. 1-9

 • Marko Bajec, Štefan Furlan, Aleš Kumer, Lovro Šubelj, Slavko Žitnik, Dejan Lavbič (2011) ’Supervizor+’, Informatika v luči reforme javne uprave : zbornik konference Informatika v javni upravi 2011, Slovensko društvo Informatika, str. 1-6

2010

Journal Papers

 • Boštjan Žvanut, Marko Bajec (2010) ’A tool for IT process construction’, Inf. softw. technol., letnik 52 št. 4, str. 397-410 [pdf]

 • Boštjan Delak, Marko Bajec (2010) ’Celoviti pristop izvedbe skrbnega pregleda informacijskega sistema’, Uporabna informatika (Ljubljana), letnik 18 št. 4, str. 193-204

 • Dejan Lavbič, Iztok Lajovic, Marjan Krisper (2010) ’Facilitating information system development with panoramic view on data’, Comput. Sci. Inf. Syst., letnik 7 št. 4, str. 737-767 [pdf]

 • Dejan Lavbič, Marjan Krisper (2010) ’Facilitating ontology development with continuous evaluation’, Informatica (Vilnius), letnik 21 št. 4, str. 533-552 [pdf]

 • Dejan Lavbič, Olegas Vasilecas, Rok Rupnik (2010) ’Ontology-based multi-agent system to support business users and management’, Ukio technol. ekon. vystym. (Spausd.), letnik 16 št. 2, str. 327-347 [pdf]

 • Aljaž Zrnec (2010) ’Razvoj programske opreme v oblaku za skrajševanje časa vstopa na trg’, Elektrotehniški vestnik, letnik 78 št. 3, str. 123-127

 • Aljaž Zrnec (2010) ’Varnostne kopije podatkov v oblakih’, Elektrotehniški vestnik, letnik 78 št. 3, str. 118-122

Conference Papers

 • Lovro Šubelj, Neli Blagus, Štefan Furlan, Bojan Klemenc, Aleš Kumer, Dejan Lavbič, Aljaž Zrnec, Slavko Žitnik, Marko Bajec (2010) ’Analiza kompleksnih omrežij : osnovni pojmi in primeri uporabe v praksi’, Informatika kot gonilo razvoja javne uprave : zbornik konference Informatika v javni upravi 2010, Slovensko društvo Informatika, str. 1-10

 • Dejan Lavbič, Aljaž Zrnec (2010) ’Ontology based agent system’, The proceedings of the 2nd International Conference on Information Society and Information Technologies - ISIT 2010, Faculty of Information Studies, str. 1-6

 • Slavko Žitnik, Bojan Klemenc, Dejan Lavbič, Lovro Šubelj, Štefan Furlan, Aleš Kumer, Aljaž Zrnec, Neli Blagus, Marko Bajec (2010) ’Trendi v inteligentnem pridobivanju podatkov iz heterogenih virov’, Informatika kot gonilo razvoja javne uprave : zbornik konference Informatika v javni upravi 2010, Slovensko društvo Informatika, str. 1-12

 • Lovro Šubelj, Marko Bajec (2010) ’Unfolding network communities by combining defensive and offensive label propagation’, ACNE 2010 - Workshop on Analysis of Complex NEtworks at ECML PKDD, , str. 87-104

2009

Journal Papers

 • Damjan Vavpotič, Marko Bajec (2009) ’An approach for concurrent evaluation of technical and social aspects of software development methodologies’, Inf. softw. technol., letnik 51 št. 2, str. 528-545 [pdf]

 • Štefan Furlan, Marko Bajec (2009) ’Celovit pristop k obvladovanuu zavarovalniških goljufij’, Uporabna informatika (Ljubljana), letnik 17 št. 2, str. 72-78

 • Dejan Lavbič, Rok Rupnik (2009) ’Multi-agent system for decision support in enterprises’, J. inf. organ. sci., letnik 33 št. 2, str. 269-284 [pdf]

 • Štefan Furlan, Marko Bajec (2009) ’Praksa slovenskih avtomobilskih zavarovalnic pri razreševanju zavarovalniških goljufij’, Zavarov. horiz., letnik 5 št. 3, str. 29-41

 • Damjan Vavpotič, Aljaž Zrnec (2009) ’Šibko povezane virtualne razvojne skupine kot alternativa tradicionalnim razvojnim skupinam’, Elektrotehniški vestnik, letnik 76 št. 4, str. 182-186

 • Štefan Furlan, Marko Bajec (2009) ’Uporaba sistemov za obvladovanje poslovnih pravil v zdravstvu’, Bilt.-ekon. organ. inform. zdrav., letnik 25 izredna št., str. 19

Conference Papers

 • Damjan Vavpotič, Štefan Furlan, Marko Bajec (2009) ’A method for rapid creation of a virtual software development team’, Information systems development : challenges in practice theory and education, Springer, str. 461-470

 • Štefan Furlan, Marko Bajec (2009) ’Celovit pristop k obvladovanju zavarovalniških goljufij’, Z inteligentnimi sistemi do strateške prednosti : zbornik prispevkov - Dnevi slovenske informatike 2009 - DSI, Slovensko društvo Informatika, str. 1-10

 • Dejan Lavbič (2009) ’Možnosti uporabe ontologij pri arhitekturi e-uprave’, Povežimo informacijske otoke : zbornik konference Informatika v javni upravi, Slovensko društvo Informatika, str. 1-9

 • Lovro Šubelj, Štefan Furlan, Marko Bajec (2009) ’Odkrivanje goljufij na osnovi analize socialnih omrežij’, Z inteligentnimi sistemi do strateške prednosti : zbornik prispevkov - Dnevi slovenske informatike 2009 - DSI, Slovensko društvo Informatika, str 1-10

 • Damjan Vavpotič, Aljaž Zrnec, Marjan Krisper (2009) ’Pristop za razvoj IS v šibko povezanih virtualnih razvojnih skupinah’, Z inteligentnimi sistemi do strateške prednosti : zbornik prispevkov - Dnevi slovenske informatike 2009 - DSI, Slovensko društvo Informatika, str. 1-7