logolpt fri_logo

2008

Journal Papers

 • Marko Bajec, Damjan Vavpotič (2008) ’A framework and tool-support for reengineering software development methods’, Informatica (Vilnius), letnik 19 št. 3, str. 321-344 [pdf]

 • Marko Bajec, Štefan Furlan (2008) ’Admiral - računalno rješenje za otkrivanje, sprječavanje i rješavanje prijevara’, Osiguranje, letnik 49 št. 11, str. 42-48

 • Dejan Lavbič, Matjaž Gams (2008) ’Agenti ali samo še en objektno usmerjen pristop?’, Uporabna informatika (Ljubljana), letnik 16 št. 3, str. 162-170 [pdf]

 • Štefan Furlan, Marko Bajec (2008) ’Celovita računalniška podpora boju proti goljufijam v zdravstvenem zavarovanju’, Bilt.-ekon. organ. inform. zdrav., letnik 24 izredna št., str. 31

 • Štefan Furlan, Marko Bajec (2008) ’Holistic approach to fraud management in health insurance’, J. inf. organ. sci., letnik 32 št. 2, str. 99-114

 • Marko Bajec, Štefan Furlan, Simon Vidmar (2008) ’Odkrivanje goljufij v sistemih zdravstvenega zavarovanja’, Bilt.-ekon. organ. inform. zdrav., letnik 24 št. 4, str. 116-125

 • Aljaž Zrnec, Damjan Vavpotič (2008) ’Pristop za prilagajanje procesa razvoja programske opreme’, Elektrotehniški vestnik, letnik 75 št. 1/2, str. 44-49

Conference Papers

 • Tadej Prešeren, Marko Bajec, Boštjan Žvanut (2008) ’Izdelava celovitih IT procesov’, Interoperabilnost kot izziv informatiki - Zbornik prispevkov - Dnevi slovenske informatike 2008 - DSI, Slovensko društvo Informatika, str. 1-14

 • Dejan Lavbič, Marjan Krisper (2008) ’Rapid ontology development model based on business rules management approach for the use in business applications’, ICEIS 2008, INSTICC, str. 24-35

 • Štefan Furlan, Simon Vidmar, Marko Bajec (2008) ’Sistem za odkrivanje goljufij v sistemih zdravstvenega zavarovanja’, Interoperabilnost kot izziv informatiki - Zbornik prispevkov - Dnevi slovenske informatike 2008 - DSI, Slovensko društvo Informatika, str. 1-10

2007

Journal Papers

 • Marko Bajec, Simon Vidmar, Štefan Furlan (2007) ’Odkrivanje goljufij v zdravstvu’, Bilt.-ekon. organ. inform. zdrav., letnik 23 izredna št., str. 5

 • Marko Bajec, Damjan Vavpotič, Marjan Krisper (2007) ’Practice-driven approach for creating project-specific software development methods’, Inf. softw. technol., letnik 49 št. 4, str. 345-365 [pdf]

Conference Papers

 • Dejan Lavbič, Rok Rupnik, Marko Bajec, Marjan Krisper (2007) ’Agent oriented approach for integration of BI systems’, ITI 2007 : proceedings of the ITI 2007 29th International Conference on Information Technology Interfaces, University Computing Centre, str. 133-138

 • Giovanni Godena, Janez Tancek, Igor Steiner, David Čuk, Lovro Šubelj, Jože Grilj, Peter Kosin (2007) ’LiteBatch: orodje za vodenje šaržnih procesov na PLK platformi’, Zbornik pete konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, Društvo avtomatikov Slovenije, str. 51-56

 • Aljaž Zrnec, Marko Bajec, Marjan Krisper (2007) ’Pristop za prilagajanje procesa razvoja programske opreme potrebam konkretnih projektov’, Zbornik Šestnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2007, IEEE Region 8 - Slovenska sekcija IEEE, str. 23-26

 • Marko Bajec, Damjan Vavpotič, Štefan Furlan, Marjan Krisper (2007) ’Software process improvement based on the method engineering principles’, Situational method engineering : fundamentals and experiences : proceedings of the IFIP WG 8.1 Working Conference, Springer, str. 283-297

 • Boštjan Žvanut, Marko Bajec (2007) ’The adoption of method engineering principles for the creation of organization specific IT processes’, Poster proceedings of the IFIP WG8.1 Working Conference on Situational Method Engineering - Fundamentals and Experiences (ME07), Department of Information and Computing Sciences, str. 34-46

 • Boštjan Žvanut, Marko Bajec, Marjan Krisper (2007) ’The predefined approach for IT process construction’, Information management in modern organizations : trends & challenges : proceedings of the 9th International Business Information Management Conference, International Business Information Management Association, str. 618-624

2006

Journal Papers

 • Bogdan Kronovšek, Dejan Lavbič, Marjan Krisper (2006) ’Mobilnost pri agentno usmerjenem razvoju programske opreme’, Uporabna informatika (Ljubljana), letnik 14 št. 4, str. 182-195

 • Dejan Lavbič, Marko Bajec, Marjan Krisper (2006) ’Pravila na semantičnem spletu’, Elektrotehniški vestnik, letnik 73 št. 5, str. 249-254 [pdf]

 • Aljaž Zrnec, Marko Bajec, Marjan Krisper (2006) ’Pristop in programska podpora za prilagajanje procesa razvoja informacijskega sistema’, Uporabna informatika (Ljubljana), letnik 14 št. 1, str. 75-80

Conference Papers

 • Štefan Furlan, Marjan Krisper, Rok Rupnik (2006) ’Generičen pristop k hibridizaciji inteligentnih sistemov’, V partnerstvu z informatiko do poslovne odličnosti : zbornik posvetovanja - Dnevi slovenske informatike, Slovensko društvo Informatika, str. 1-6

 • Štefan Furlan, Uroš Jurglič (2006) ’Hibridno pozicioniranje’, V partnerstvu z informatiko do poslovne odličnosti : zbornik posvetovanja - Dnevi slovenske informatike, Slovensko društvo Informatika, str. 1-6

 • Dejan Lavbič, Viljan Mahnič (2006) ’Intelligent agent aided use of unstructured information in decision support’, Zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006, , str. 1-5

 • Aljaž Zrnec, Marko Bajec, Marjan Krisper (2006) ’Pristop in programska podpora za prilagajanje procesa razvoja IS’, V partnerstvu z informatiko do poslovne odličnosti : zbornik posvetovanja - Dnevi slovenske informatike, Slovensko društvo Informatika, str. 1-6

 • Dejan Lavbič, Marjan Krisper (2006) ’Semantične spletne storitve’, V partnerstvu z informatiko do poslovne odličnosti : zbornik posvetovanja - Dnevi slovenske informatike, Slovensko društvo Informatika, str. 1-7

 • Damjan Vavpotič, Marko Bajec, Marjan Krisper (2006) ’Sprejemanje in vpeljevanje metodologij razvoja programske opreme’, V partnerstvu z informatiko do poslovne odličnosti : zbornik posvetovanja - Dnevi slovenske informatike, Slovensko društvo Informatika, str. 1-6

 • Marko Bajec (2006) ’Uporaba modela COBIT za celovit pregled IT postopkov v okviru strateškega načrtovanja informatike’, Zbornik referatov, Slovenski inštitut za revizijo, str. 223-236