logolpt fri_logo

2005

Journal Papers

  • Marko Bajec, Marjan Krisper (2005) ’A methodology and tool support for managing business rules in organisations’, Inf. syst., letnik 30 št. 1, str. 423-443 [pdf]

  • Marko Štrukelj, Marko Bajec (2005) ’Primerjava tehnologij ADO.NET in Hibernate’, Uporabna informatika (Ljubljana), letnik 13 št. 1, str. 5-16

  • Dejan Lavbič, Marjan Krisper (2005) ’Semantika podatkov in ontologije’, Uporabna informatika (Ljubljana), letnik 13 št. 3, str. 121-135 [pdf]